De coronacrisis betekent voor veel mensen een wijziging in de inkomsten. Dan kan het zelfs nodig zijn de kinder- en/of partneralimentatie aan te passen. Soms kan een alimentatieplichtige de onderhoudsbijdrage niet meer betalen. Het kan ook zo zijn dat degene die alimentatie ontvangt niet meer genoeg heeft aan het afgesproken bedrag. Mensen kunnen in overleg een wijziging van de alimentatie overeenkomen. Als het niet lukt om er samen wijziging van de alimentatie af te spreken dan kan een mediator helpen. Of kan je via een advocaat een verzoek tot wijziging doen bij de rechter.

Procedure

Wie een verzoek indient bij de rechtbank moet wel aantonen dat sprake is van gewijzigde omstandigheden. Bijvoorbeeld verlies of daling van inkomsten. In de huidige coronacrisis komen grote omzetdalingen voor, met alle gevolgen van dien.

Dat een crisis tot verlaging van alimentatie kan leiden blijkt onder andere uit deze zaak bij het Gerechtshof Den Haag. Op de man rustte een onderhoudsplicht. Hij dreef in de periode van de economische crisis een eigen schildersbedrijf. De man toonde  met stukken aan dat zijn inkomsten door de crisis enorm waren gedaald en dat hij geen draagkracht had om de alimentatie te blijven betalen. Het Hof erkende dat de man werkte in een sector die door de crisis bijzonder hard getroffen werd. Het inkomensverlies was hem volgens het Hof dan ook niet aan te rekenen. Het hof stelde de alimentatieplicht van de man met terugwerkende kracht op € 0,00.

De klusbedrijven doen het vooralsnog goed in de huidige crisis maar er zijn andere sectoren die hard worden geraakt. Ook als sprake is van inkomstenverlies als gevolg van de coronacrisis kan een verlaging van alimentatie op zijn plaats zijn.

mr Anneloes van Tuijn