Afstamming en adoptie

Het afstammingsrecht regelt wie de juridisch ouder van een kind is of kan zijn. Dat kan invloed hebben op het erfrecht, naamrecht ,gezag, de nationaliteit en onderhoudsverplichtingen. Zaken waarbij afstamming een rol speelt zijn bijvoorbeeld vervangende toestemming tot erkenning, gerechtelijke vaststelling van vaderschap en adoptie.

Afstamming en adoptie

Er zijn verschillende soorten adoptie mogelijk zoals partneradoptie, binnenlandse- en buitenlandse adoptie.

Ook partneradoptie kent verschillende vormen, zoals partner- of stiefouderadoptie en duo- of meemoederadoptie. Door middel van partneradoptie ontstaat een familierechtelijke betrekking tussen de wensouder en het kind. Deze procedure verloopt via de rechtbank. Hulp bij partneradoptie is in overleg mogelijk op basis van een fixed fee.

Van binnenlandse adoptie is sprake wanneer wensouders een kind dat in Nederland geboren is adopteren. De Raad voor Kinderbescherming heeft dan in beginsel al aangegeven dat adoptie in het belang van het kind is. En de wensouders hebben het kind op het moment dat het verzoek tot adoptie wordt ingediend al (tenminste) één jaar verzorgd en opgevoed.

Mocht je de biologisch ouder zijn maar je kind niet erkent hebben en de andere ouder geeft daar ook geen toestemming voor, dan is het mogelijk de rechter om vervangende toestemming te vragen. Het vaderschap kan in een procedure gerechtelijk worden vastgesteld.

In geval de juridisch vader niet de biologische vader van een kind is dan kan een verzoek tot ontkenning van het vaderschap worden ingediend door de moeder of het kind.

Mocht je vragen hebben over afstamming of adoptie, neem dan gerust contact op.

AANDACHT VOOR AL JE BELANGEN

Ik stem mijn advies af op jouw wensen en houd rekening met het belang van het behoud van een goede relatie.

Afstamming en adoptie

AANDACHT VOOR JOUW BELANGEN

Wil je juridisch advies over de rechten en plichten als biologische ouder? Of wil je een kind erkennen of adopteren? Neem dan gerust contact op. Wij zullen je uitgebreid adviseren en bijstaan.