LIEVE GOOTZEN

Per februari 2022 ben ik werkzaam bij A. van Tuijn Advocaat & Mediator, waarbij ik sinds februari 2023 in de functie van advocaat/advocaat-stagiaire ben getreden. Voorafgaand aan deze functie heb ik in 2020 mijn master aan de Universiteit van Nijmegen behaald en heb ik de nodige praktijkervaring opgedaan, zowel binnen als buiten het personen- en familierecht.

In de praktijk houd ik mij bezig met uiteenlopende vraagstukken binnen het personen- en familierecht, zoals echtscheidingen, omgangs- en/of zorgregelingen, alimentatiekwesties, het gezag, ondertoezichtstelling en (binnenlandse) adopties. Allen zeer persoonlijke en ingrijpende vraagstukken, waarbij de emoties een grote rol spelen. Iedere cliënt heeft zijn eigen belangen, beleving en visie, welke kunnen botsen.

Voor mij is het belangrijk om tot de kern van het geschil te komen en partijen te helpen bij het vinden van passende en duurzame oplossingen, zowel binnen als buiten rechte, maar daarbij ook oog te hebben voor de emoties van de betrokken partijen. Een heldere communicatie en het begrijpelijk maken van de juridische mogelijkheden van de zaak is hierbij een must.

Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan met (uw) complexe vraagstukken binnen het personen- en familierecht en mij nog verder te ontwikkelen op dit rechtsgebied bij A. van Tuijn Advocaat en Mediator.