Wat je vanuit de kinderalimentatie moet betalen, hangt af van de vraag welke verblijfsoverstijgende kosten daarbinnen vallen. Hierbij kan je kijken naar een aantal factoren.

Uit de kinderalimentatie moet je (meestal een deel van) de verblijfskosten betalen en de normale verblijfsoverstijgende kosten. Verblijfskosten zijn kosten die in ieder huishouden voorkomen. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor gas, water, licht en boodschappen. Welke bijzondere verblijfsoverstijgende kosten binnen de alimentatie vallen, verschilt per situatie.

Factoren

Om te bepalen of je een bepaalde kostenpost uit de kinderalimentatie moet betalen, kijk je eerst naar de behoefte van het kind. Is bij het berekenen van die behoefte rekening gehouden met de kostenpost, dan betaal je deze kosten in beginsel uit de alimentatie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het kind topsport beoefend. De rechter of de ouders kunnen in zo’n situatie de extra kosten voor topsport meenemen in de behoefteberekening.

In beginsel kijkt men, bij het berekenen van de kinderalimentatie, naar het tremarapport. Dit is een richtlijn en ouders en/of rechters kunnen er ook voor kiezen daarvan af te wijken. Bij het berekenen van de behoefte kijk je naar het gezinsinkomen tijdens het huwelijk. Omdat het kind gewend is aan die levensstandaard, ouders zijn meestal ook gewend aan de kosten die daarmee gepaard gaan. Of je een bepaalde kostenpost uit de alimentatie betaald hangt dus af van de situatie.

In het tremarapport heeft de Expertgroep diverse kosten opgesomd die worden gezien als bijzondere verblijfsoverstijgende kosten. Er zijn echter nog een heel aantal andere kostenposten te verzinnen waarvan niet evident is of ze gewoon of bijzonder zijn. Daarover kan dan discussie ontstaan. Als een bepaalde kostenpost bijzonder is, betalen ouders die in beginsel immers samen buiten de kinderalimentatie om.

Praktijk

In de praktijk komen ouders vaak samen tot overeenstemming en beslissen ze samen of ze bepaalde kosten uit de alimentatie betalen of (gedeeltelijk) extra bijdragen.

Contact

Wat uit de kinderalimentatie betaald moet worden, verschilt dus per situatie. Het is daarom altijd raadzaam om een advocaat te raadplegen. Mocht je nog vragen hebben met betrekking tot de alimentatie, neem dan gerust contact op.

Vivian Smits