Na een scheiding is het mogelijk om een kinderrekening te openen. Deze rekening is bedoeld voor de verblijfsoverstijgende kosten, zoals schoolkosten, kleding of contributie. Ouders storten meestal, naar verhouding van hun draagkracht, geld op deze rekening. Deze bijdrage op de kindrekening wordt dan gedaan in plaats van kinderalimentatie. Het openen van een kinderrekening in plaats van kinderalimentatie kan echter niet afgedwongen worden.

Recent oordeelde Rechtbank Midden-Nederland dat een kinderrekening niet de manier is om vaderschap te versterken. De kinderen van partijen hebben hun hoofdverblijfplaats bij moeder. In het ouderschapsplan hebben beide partijen afgesproken dat de vader de kinderalimentatie stort op de kinderrekening. Daarnaast is vastgelegd welke kosten vanuit deze rekening worden betaald.

Het geschil tussen partijen is ontstaan, omdat de moeder vindt dat deze rekening tot veel discussies, conflicten en stress leidt. Zij heeft liever dat de kinderalimentatie naar haar wordt overgemaakt. Vader wil dat partijen gebruik blijven maken van de kinderrekening.

Moeder beweert dat de vader uit de kinderrekening betaalt en spaart, waardoor zij de verblijfsoverstijgende kosten van de kinderen niet kan dragen. Vader stelt dat hij het leuk en belangrijk vindt om voor zijn jongste kind kleding te kopen. Dit is voor vader een betekenisvolle activiteit.

Ondanks dat het de man siert dat hij zoekt naar mogelijkheden om zijn vaderschap vorm te geven, zal de man dat volgens de rechter op een andere manier moeten doen. Daarnaast blijkt uit de draagkrachtberekening dat de vader zelf voldoende vrije draagkracht heeft om dingen voor zijn kinderen te kopen.

Het gebruiken van een kinderrekening in plaats van het betalen van kinderalimentatie kan niet afgedwongen worden en een wettelijke basis daartoe ontbreekt. Nu de kinderrekening niet naar tevredenheid van beide ouders werkt, moet worden overgegaan naar de wettelijke systematiek van kinderalimentatie, namelijk het storten van de kinderalimentatie op de rekening van de moeder.

Contact

Heeft u een geschil met de andere ouder over beslissingen omtrent een kinderrekening en/of kinderalimentatie, neem dan gerust contact met ons op.

Lisa Boeije