Recent oordeelde Rechtbank Gelderland in een geschil tussen vader en moeder over deelname aan dit televisieprogramma. Moeder vroeg de voorzieningsrechter om aan haar vervangende toestemming te verlenen, zodat zij met het kind kon deelnemen aan de opnames van ‘’Steenrijk, straatarm’’.

Vervangende toestemming

In gevallen waar ouders die gezamenlijk het gezag uitoefenen over minderjarige kinderen, een geschil hebben kan dit aan de rechtbank voorgelegd worden. De voorzieningsrechter neemt dan een beslissing in het belang van de minderjarige.

Overweging van de rechter

De moeder zocht naar een unieke ervaring voor haar gezin door een week samen door te brengen in een andere omgeving. Ze hoopte op activiteiten die normaal gesproken buiten hun budget vallen.

De voorzieningsrechter overwoog dat de gevolgen van deelname aan het programma voor het kind, met de leeftijd van zes jaar, niet (voldoende) overzien kunnen worden. Ook acht de rechtbank de kans reëel dat het kind na de uitzending, vroeg of laat, op een negatieve manier met de deelname aan het televisieprogramma geconfronteerd wordt.

Doorgaans geldt dat een kind met de leeftijd van 6 jaar een bezoek aan de speeltuin ook leuk vindt. Daarbij kreeg het kind in kwestie momenteel speltherapie om zich te leren uitspreken. Mede daarom concludeerde de voorzieningsrechter dat een deelname aan het entertainmentprogramma “Steenrijk, straatarm” niet in zijn belang is.

Bij een verzoek voor vervangende toestemming houdt de rechter rekening met het belang van het kind, mede kijkend naar zijn of haar ontwikkelingsfase.

Contact

Heeft u een geschil met de andere ouder over beslissingen omtrent de kinderen, neem dan gerust contact met ons op. Doorgaans lukt het om in goed onderling overleg tot een oplossing te komen en als het niet anders kan, kan de kwestie dus aan de rechter worden voorgelegd.

Lisa Boeije