Het wijzigen van de achternaam van een kind is in bepaalde gevallen mogelijk.

Soms wil een ouder de achternaam van zijn of haar kind(eren) veranderen. Hoe moet dat dan?

Wanneer ouders hun kind (laten) erkennen of wanneer zij de geboorte  aangeven kunnen zij aangeven welke achternaam hun kind krijgt. Soms kan die achternaam later een probleem vormen. Bijvoorbeeld omdat de hoofdverzorgende ouder een andere achternaam heeft. Dat kan praktische problemen opleveren. Een achternaam kan ook een probleem vormen op emotioneel vlak. Wijzigen kan dan een oplossing zijn.

Er zijn verschillende verzoeken tot naamswijziging mogelijk. Je kunt verzoeken de achternaam van een kind te wijzigen in de achternaam van een andere ouder of verzorger. Bijvoorbeeld omdat kinderen binnen één gezin verschillende namen hebben gekregen of in het geval kinderen meerdere nationaliteiten hebben. Je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

Wanneer je de achternaam wilt veranderen in die van de verzorgende ouder gelden in hoofdlijn de volgende voorwaarden:

  • een aanvraag moet ingediend worden door (bei)de wettelijke vertegenwoordiger(s)
  • als het kind 12 jaar of ouder is moet de minderjarige het hier ook mee eens zijn
  • er moet voldaan zijn aan de verplichte verzorgingstermijn
    • ouder dan 12 ten minste drie jaar
    • jonger dam 12 ten minste vijf jaar

Je kunt de naam van een kind onder deze voorwaarden wijzigen in de naam van een andere ouder die het kind verzorgt en opvoedt na een scheiding, in de naam van de partner van de ouder als die samen met de aanvrager het kind verzorgt en opvoedt of de naam van een pleegouder die het kind verzorgt en opvoedt.

De geslachtsnaam van een kind kan bijvoorbeeld ook veranderd worden zodat deze hetzelfde wordt als andere kinderen in het gezin. Hiervoor gelden weer andere regels.

Voor het wijzigen van een voornaam is een advocaat nodig. Voor het indienen van een verzoek tot wijzigen van de achternaam niet. Je kunt een naamswijziging verzoeken door een aanvraagformulier naar Justis te sturen. De kosten voor deze procedure belopen minimaal €835,-. Het is belangrijk te weten dat een dergelijk verzoek maar in een beperkt aantal gevallen wordt toegewezen. Als het verzoek wordt afgewezen krijgt de verzoeker het betaalde bedrag niet terug.

Informatie

Wil je de achternaam van een minderjarige wijzigen maar werkt de andere ouder niet mee, dan moet je eerst een procedure voeren bij de rechtbank. Hiervoor heb je hulp van een advocaat nodig. Als de rechter vervangende toestemming verleent, kan alsnog (zonder instemming van die andere ouder) een aanvraag tot geslachtsnaamswijziging worden ingediend bij Justis.

Omdat een naamswijziging slechts in een beperkt aantal gevallen mogelijk is, kan het verstandig zijn van te voren advies in te winnen over de haalbaarheid.

Mocht u vragen hebben over het wijzigen van een naam of over de procedure, strekkende tot verkrijging van vervangende toestemming, neem dan gerust eens contact op.

mr Anneloes van Tuijn