Wanneer de juridische vader niet de biologische vader is, kan  in bepaalde gevallen ontkenning van het vaderschap worden verzocht. Als beide ouders een buitenlandse nationaliteit gemeenschappelijk hebben, kan dit op grond van buitenlandse wetgeving beoordeeld worden. Op 20 december 2022 heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak gedaan over een ontkenning vaderschap op grond van Italiaans recht.

 

Casus

In de uitspraak doet de volgende situatie zich voor. De moeder en juridische vader zijn met elkaar gehuwd. Dit huwelijk is nog niet ontbonden maar er loopt een echtscheidingsprocedure. Moeder is tijdens het huwelijk bevallen van een kindje. Haar echtgenoot is de juridische vader maar niet de biologische vader. De minderjarige verzoekt via een bijzonder curator ontkenning van het vaderschap van de echtgenoot van moeder.

 

Italiaans recht

De moeder en de juridische vader hebben beide de Italiaanse nationaliteit. Hierdoor is het Italiaanse recht van toepassing. De minderjarige is geboren tijdens het huwelijk. Hierdoor staat volgens het Italiaanse recht vast dat de echtgenoot van moeder de juridische vader is. Het kind kan een verzoek tot ontkenning van het vaderschap indienen. Dit kan volgens Italiaans recht zodra het kind meerderjarig is of vanaf het veertiende levensjaar met behulp van een curator. In dit geval is het kind echter nog geen veertien jaar oud.

Het vasthouden aan de leeftijdsgrens van veertien jaar, is volgens de rechtbank een inbreuk op het Family Life zoals bedoelt in artikel 8 EVRM. De biologische vader woont samen met moeder en de minderjarige al jaren als gezin samen. Artikel 8 EVRM dient in dit geval te prevaleren boven het Italiaans recht. De rechter wijst het verzoek tot ontkenning van het vaderschap daarom toe.

Conclusie

Wanneer de juridische vader niet de biologische vader is, kan ook op grond van Nederlands recht  verzocht worden om ontkenning van het vaderschap.

Indien u vragen heeft over ontkenning van vaderschap en/of het hebben van family life, neem dan gerust contact met ons op.

Jessica Janssen