De eindeloze discussie: ”welke achternaam krijgt ons kind?” Tot 1998 bestond dit dilemma niet, toen kreeg een kind de achternaam van de vader. Sinds 1998 is het mogelijk om te kiezen voor de achternaam van de moeder. De minister voor Rechtsbescherming heeft nu het wetsvoorstel dubbele achternaam geïntroduceerd. Als de plannen doorgaan hoeven ouders niet langer te kiezen wiens achternaam het nieuwgeboren kind krijgt. Ouders krijgen dan de mogelijkheid om hun kind twee achternamen te geven.  Het voorstel moet echter eerst door de Eerste en Tweede Kamer worden aangenomen voordat het kan worden doorgevoerd in het Burgerlijk Wetboek .

Wat verandert er?

Het nieuwe wetsvoorstel maakt het mogelijk dat een kind bij de geboorte de achternaam van beide ouders krijgt. Het staat de ouders vrij om te bepalen in welke volgorde. De keuze voor een dubbele achternaam moet dan gemaakt worden bij de geboorte van het eerste kind binnen het gezin. Die keuze geldt dan ook voor eventuele volgende kinderen binnen het gezin. Kinderen die vóór het wetsvoorstel zijn geboren, kunnen op grond van dit wetsvoorstel geen dubbele achternaam meer krijgen. Er is wel een overgangsregeling geïntroduceerd, waardoor ouders van jonge kinderen ook een dubbele geslachtsnaam aan hun kinderen kunnen geven. Als voorwaarde geldt dat het eerste kind geboren moet zijn op of na 29 januari 2019.

Bij het kiezen van een dubbele achternaam kun je maximaal twee achternamen kiezen. Als beide ouders twee achternamen hebben, is het dus niet mogelijk om alle achternamen aan het kind door te geven.

Waarom kiezen voor dubbele achternaam?

De keuze van een achternaam is voor veel mensen belangrijk. De achternaam is ook een manier om de verbondenheid tussen het kind en de ouders weer te geven. Voorheen kon dat, als de ouders de achternaam niet delen, slechts ten opzichte van één ouder. Een dubbele achternaam kan ook vanuit praktisch oogpunt een oplossing bieden aan mensen met meerdere nationaliteiten.

Wat als je geen keuze maakt?

Het is niet verplicht om te kiezen voor een dubbele achternaam. Wanneer de ouders geen keuze maken, blijven de huidige wettelijke regels in stand. Het kind krijgt dan automatisch de achternaam van de vader, duomoeder of moeder.

Contact

Mocht je meer willen weten over de achternaam van kinderen, lees dan ook onze blog over het wijzigen van de achternaam van een kind.

Vivian Smits