Interlandelijke adoptie is de laatste tijd regelmatig in het nieuws geweest. Inmiddels zijn processen voor adoptie uit het buitenland grotendeels stilgelegd. Nederlandse adoptie vindt nog wel plaats. Een groot voordeel van Nederlandse adoptie is uiteraard dat het kind blijft in het land waar het geboren is.  Een ander voordeel is dat het proces van Nederlandse adoptie door, door de overheid erkende en gefinancierde, instanties wordt uitgevoerd.

Bij een situatie waarbij zelf voor een kind zorgen geen optie is, kan de biologische ouder overwegen het kindje af te staan ter adoptie. Zwangere vrouwen die in een dergelijke positie verkeren, kunnen bijvoorbeeld terecht bij het FIOM (de specialist bij ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen).

Bij een afstand ter adoptie, komen de Raad voor Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg in beeld. Er vindt een zorgvuldig proces plaats met waarbij de belangen van de minderjarige voorop staan. Als vaststaat dat het kind niets meer van zijn biologische ouder(s) te verwachten heeft als ouder dan komen de aspirant adoptieouders in beeld. Zij willen het kindje opnemen in hun gezin, verzorgen, opvoeden en alles bieden die het nodig heeft.

Verzoek tot adoptie

De adoptieouders verzorgen de minderjarige gedurende één jaar en voeden hem of haar op. Daarna kan een verzoek tot adoptie worden ingediend bij de rechtbank. De procedure vormt vaak het slotstuk van een jarenlang proces dat de ouders hebben doorlopen. Ook is het mogelijk de namen van het kind te wijzigen in dezelfde procedure.

Bij zo’n verzoek tot adoptie gelden er de volgende voorwaarden:

  • De adoptie moet in het belang van het kind zijn.
  • Het kind heeft niets meer te verwachten van zijn biologische ouder(s).
    De rechter beoordeelt of de ouders hun rol nog kunnen en willen vervullen.
  • Het kind is minderjarig. Een kind van 12 jaar of ouder moet instemmen met de adoptie.
  • De adoptieouder is meerderjarig en ten minste 18 jaar ouder dan het kind dat hij/zij wil adopteren.

Met alleen de uitspraak van de rechter, is de adoptie nog niet officieel. Eerst moet de termijn voor hoger beroep worden afgewacht. Vervolgens zal de griffier van de rechtbank een verzoek aan de gemeente (waar het kind is geboren) doen om de beschikking in te schrijven. De gemeente verwerkt de uitspraak. Zij voegt een vermelding van adoptie toe aan de geboorteakte van het kind. Vanaf dat moment is het adoptie proces officieel afgerond en oefenen de adoptieouders het gezag over het kind uit.

Contact

Als je aspirant adoptieouder bent, neem dan gerust eens vrijblijvend contact op voor meer informatie. Uiteraard kun je ook terecht voor andere meer voorkomende adoptiezaken, zoals partneradoptie.

Anneloes van Tuijn