Er zijn steeds meer gezinnen, waarbij het ouderschap wordt ingevuld door een vrouwen (- of mannen) stel. Net als dat een vrouwenstel niet vanzelf samen ouders worden, worden zij buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap en met een bekende donor (deze blog is dus niet van toepassing op gevallen met een onbekende donor) ook niet vanzelf juridisch ouder van het kind. De moeder die het kind draagt, is automatisch de juridische moeder van het kind. De moeder die het kind niet draagt, wordt de duomoeder of meemoeder genoemd. De duomoeder verkrijgt het juridisch ouderschap over het kind niet automatisch; zij kan het kind erkennen of adopteren.

De adoptie vraag je via een advocaat aan bij de rechtbank. Maar hoe gaat deze duomoeder adoptie in Den Bosch in z’n werk en wanneer moet je de adoptie gaan aanvragen?

Aanvraagmoment

De adoptie van een kind kun je aanvragen tijdens de zwangerschap of na de geboorte van het kind. Als de adoptie tijdens de zwangerschap wordt aangevraagd en na de geboorte wordt toegewezen, werkt de adoptie met terugwerkende kracht tot op de dag van de geboorte. Een voordeel van het aanvragen van de adoptie tijdens de zwangerschap is dus dat beide moeders vanaf de geboorte juridische moeders van hun kind zijn. Als je de adoptie pas regelt nadat het kind is geboren, dan is alleen de moeder die het kind heeft gedragen vanaf de geboorte de juridische moeder.

Verzoek bij de rechtbank

Een adoptieprocedure verloopt via een (verzoekschrift)procedure bij de rechtbank. Het verzoek wordt ingediend door een advocaat, dat is verplicht. Om als duomoeder een kind te kunnen adopteren hoef je niet gehuwd te zijn. Een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontact is ook niet nodig.

Nadat de advocaat het adoptieverzoek heeft aangevraagd, bepaalt de rechter wie belanghebbenden zijn in de procedure. Bij een duomoeder adoptie is de juridische moeder bijvoorbeeld een belanghebbende. Daarnaast kan ook de biologische vader (de donor) als belanghebbende worden aangemerkt. Hij mag reageren op het adoptieverzoek en kan via een instemmingsverklaring verklaren geen belanghebbende te willen zijn.

De Raad voor de Kinderbescherming wordt vaak aangemerkt als belanghebbende. Op verzoek van de rechter stelt de Raad een onderzoek in en brengt advies uit over het adoptieverzoek. Vervolgens kan de rechtbank beslissen dat er een mondelinge behandeling plaatsvindt. Het adoptieverzoek wordt dan via een besloten zitting besproken, waarna de rechter zal beslissen of hij de adoptie toewijst of niet.

Verschillen ten opzichte van erkenning 

De duomoeder heeft ook de mogelijkheid om het kind te erkennen. Voor de erkenning heeft de duomoeder toestemming van de biologische moeder nodig.

Belangrijk om te weten is dat er niet kan worden gewisseld tussen erkennen en adopteren. Als een duomoeder het kind eenmaal heeft erkend, kan zij het kind nooit meer adopteren. Daarnaast wordt moederschap door adoptie in het buitenland over het algemeen breder geaccepteerd dan moederschap door erkenning. Dit is de reden dat de veel duomoeders kiezen voor adoptie. Erkenning is daarentegen eenvoudiger en goedkoper omdat de moeder en duomoeder dit via de gemeente kunnen regelen zonder advocaat en zonder rechter.

Beide wegen om juridisch moeder te worden hebben hun eigen voor- en nadelen. De keuze tussen adoptie of erkenning is afhankelijk van de specifieke situatie en wensen van de duomoeder.

Bij adoptie kan ook direct verzocht worden om naamswijziging, waarbij tegenwoordig ook een dubbele achternaam tot de mogelijkheden behoort.

Heeft u vragen over adoptie of erkenning, neem dan gerust contact met ons op!

Lieve Gootzen