Als familierecht advocaat sta ik cliënten bij in juridische kwesties. Denk hierbij aan zaken als echtscheiding, alimentatie, voogdij maar ook verdeling van vermogen en dus het voorkomen van onnodig verlies van vermogen bij echtscheiding. Een recente uitspraak was aanleiding om weer eens in de pen te klimmen en een inkijk te geven in mijn werk.

Deze specifieke zaak betrof een echtpaar dat na een huwelijk van vele jaren uit elkaar ging. De procedure die ze voerden zag op de verdeling van twee appartementen. Deze had de man tijdens het huwelijk gekocht, en waren in het gemeenschappelijke vermogen gevallen. Pas na de echtscheiding kwam de vrouw er achter dat de man in het bezit was van die twee appartementen. De vrouw maakte hier alsnog aanspraak op en de man liep inmiddels het gevaar niet alleen de helft maar zijn beide appartementen geheel te verliezen.

In het echtscheidingsconvenant stond niets over de appartementen. Was dit wel het geval geweest en hadden de man en de vrouw volgens de wet verdeeld dan hadden zij ieder recht op de onverdeelde helft daarvan.

De man beweerde dat de vrouw wist van de aankoop, terwijl de vrouw dit ontkende. Het Hof bepaalde dat de bewijslast rustte op de man. Hij moest aantonen dat de vrouw op de hoogte was van de eigendom van de appartementen op het moment dat zij het echtscheidingsconvenant sloten. Ondanks een uitvoerig getuigenverhoor was het Hof van mening dat de man hiervoor onvoldoende bewijs had geleverd. Het gevolg daarvan was een uitspraak waarmee de man zijn aandeel in de appartementen volledig aan de vrouw verbeurd.

Deze uitspraak benadrukt eens te meer het belang van een grondig juridisch advies en begeleiding tijdens echtscheidingsprocedures.

Contact

Wij staan u graag bij als u zich in een situatie bevindt, waarbij een echtscheiding of andere familierechtelijke kwestie moet worden afgehandeld. Een duidelijke en open communicatie met cliënten staat bij ons voorop. Dit is essentieel om u te helpen de juiste beslissingen te nemen en uw rechten te beschermen. Neem gerust contact op met mij of mijn collega’s voor een afspraak. Tijdens de afspraak bespreken we uw zaak en de mogelijke stappen die we kunnen verkennen.

Anneloes van Tuijn