Een vergoedingsrecht ontstaat als een echtgenoot privévermogen investeert in het vermogen van de partner. Ook ontstaat dit recht wanneer één echtgenoot meer investeert in gezamenlijk vermogen dan de ander. Denk bijvoorbeeld aan een investering in het huis.

Uitspraak

Op 5 april 2019 besliste de Hoge Raad dat, indien een echtgenoot privévermogen binnen de gemeenschap brengt, in beginsel een vergoedingsrecht ontstaat.

De Hoge Raad geeft in haar uitspraak van 27 januari 2023 een nuancering. De volgende situatie doet zich voor. De echtgenoten zijn in algehele gemeenschap van goederen getrouwd. Tijdens het huwelijk ontvangt de vrouw privévermogen uit erfenis. Het geld is gestort op haar privérekening. In 2018 wordt het verzoek tot echtscheiding ingediend. Vast staat dat het bedrag uit de erfenis uitsluitend aan de vrouw toekwam. Hierdoor zou in beginsel dus een vergoedingsrecht ontstaan. Echter, het privévermogen in deze casus is op omdat het is besteed aan kosten van de huishouding omdat er niet genoeg inkomen was om die kosten mee te dekken. De Hoge Raad concludeert daarom dat de vrouw heeft voldaan aan een wettelijke verplichting en aan haar daarom geen vergoedingsrecht meer toekomt.

Conclusie

Wanneer privévermogen wordt besteed, is het van groot belang dat wordt bijgehouden waaraan. Immers in beginsel ontstaat een vergoedingsrecht maar niet altijd.

Contact

Mocht u vragen hebben over het hebben van een vergoedingsrecht, neem dan gerust contact op.

 

Anneloes van Tuijn