Als echtgenoten gaan scheiden, moet de huwelijksgoederengemeenschap volgens de wet bij helfte verdeeld worden. Mensen maken over de verdeling vaak al voor de scheiding afspraken. Sommige mensen wijken dan af van een verdeling bij helften. Maar hoe gaat een rechter om met zulke overeenkomsten? Gaat een rechter altijd uit van een overeenkomst verdeling huwelijksgoederengemeenschap? Of blijft de wettelijke hoofdregel van toepassing?

Gemeenschap van goederen

Wanneer geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld door de notaris ontstaat een (beperkte) gemeenschap van goederen. Als echtgenoten het samen niet eens worden over de verdeling, moet de rechter hier een oordeel over vellen.

Procedure

In een zaak bij het gerechtshof Den Haag is de verdeling van de overwaarde van de echtelijke woning van in geschil. Partijen zijn in algehele gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd.

Het huwelijk wordt ontbonden en de rechtbank beslist in dat aan ieder de helft van de overwaarde van de woning toekomt. De man gaat tegen de beslissing in hoger beroep. Hij geeft aan dat partijen in 2016 mondeling een overeenkomst verdeling huwelijksgoederengemeenschap hebben gesloten. Die overeenkomst rechtvaardigt een afwijkende verdeling.

Oordeel van het hof

Partijen waren gehuwd in algehele gemeenschap van goederen en die omvat ook de woning. Artikel 1:100 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek regelt dat echtgenoten een gelijk aandeel hebben in de gemeenschap, tenzij anders is overeengekomen bij huwelijkse voorwaarden. Of wanneer een schriftelijke overeenkomst verdeling huwelijksgoederengemeenschap tussen echtgenoten is gesloten met oog op de aanstaande echtscheiding.

Het hof overweegt dat in dit geval de hoofdregel blijft gelden. De reden is dat de afspraken niet zijn gemaakt in het zicht van de echtscheiding. Nu partijen ook geen huwelijkse voorwaarden bij notariële akte zijn aangegaan, konden zij met de overeenkomst in 2016 niet afwijken van de hoofdregel. Het hof bekrachtigt de beschikking van de rechtbank. Partijen moeten de overwaarde bij helften verdelen.

Conclusie

Indien een overeenkomst wordt gesloten met het oog op een eventuele, maar nog niet aan de orde zijnde, echtscheiding, kan niet worden gesproken van een overeenkomst met het oog op de aanstaande ontbinding van de gemeenschap. Partijen hadden in dit geval huwelijkse voorwaarden op moeten laten maken bij de notaris om te kunnen afwijken.

Contact

Laat je adviseren om er zeker van te zijn dat alles goed geregeld is. Mocht je vragen hebben over de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap, neem dan gerust contact op.

Lara Boeyink