Grenzen vervagen meer en meer. Het komt voor dat mensen trouwen in Nederland, maar daar niet blijven wonen. Hoe zit het dan als je gaat scheiden in een ander land?

De procedure speelt doorgaans bij de rechtbank in het land waar beide partijen op dat moment wonen. Als je gaat scheiden in een ander land, moet de gemeente daar na de scheiding over worden ingelicht.  

Hoe?

Je informeert de gemeente als volgt;

  • Stuur het originele, gelegaliseerde exemplaar van de uitspraak van de rechter waarin de echtscheiding is uitgesproken op naar de gemeente waar het huwelijk is voltrokken. Het legaliseren van zo’n uitspraak gaat het beste door middel van een apostille. Dit verkort de legalisatieprocedure. Let op: een apostillestempel kan alleen worden afgegeven in landen waarmee Nederland een Apostilleverdrag heeft. 
  • Is de uitspraak bij de burgerlijke stand ingeschreven, stuur dan ook een bewijs van inschrijving mee. Vraag of de gemeente waar je bent getrouwd om de scheiding te registreren bij de burgerlijke stand. 
  • Alle documenten in het Engels, Frans of Duits kunnen zonder vertaling worden opgestuurd.
    Documenten in andere talen laat je eerst vertalen in het Nederlands .


Na het opsturen van de echtscheidingsuitspraak en de eventuele registratie, moet de betreffende gemeente in Nederland zorgen voor inschrijving van de scheiding. In principe zijn daar geen kosten aan verbonden. Alleen aan de apostille, eventuele vertaling en een uittreksel van de registratie zijn doorgaans kosten verbonden.

Contact

Heeft u vragen over de gevolgen van een voorgenomen scheiding, neem dan gerust contact op. 

Anneloes van Tuijn