Bij een scheiding moet je veel regelen. Denk aan alimentatie, verdeling van vermogen, maar ook de verdeling van tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten. Vaak bestaat er een recht op een deel van het ouderdomspensioen van de ex-partner. Als je de echtscheiding op tijd meldt bij pensioenuitvoerder maakt die het pensioen gesplitst over. Een deel aan degene die het pensioen heeft opgebouwd en een deel naar de ex-partner. Dat melden moet wel binnen twee jaar. Wanneer je dat niet op tijd doet, moet de partner die het pensioen heeft opgebouwd het deel waar de ander recht op heeft zelf overmaken. Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot.

Termijn

Volgens de wet moet je de verdeling van het ouderdomspensioen binnen 2 jaar melden bij je pensioenuitvoerder. Melden kan door het opsturen van een door beide partijen ondertekend mededelingsformulier. Wanneer je dat formulier niet op tijd stuurt, dan mag de pensioenuitvoerder weigeren de gesplitste uitbetaling te verzorgen.

Het wel of niet melden heeft overigens geen invloed op het recht op (een deel van) het pensioen. Dat blijft gewoon bestaan.

In de praktijk komt het regelmatig voor dat mensen vergeten om de pensioenuitvoerder binnen 2 jaar na de scheiding in te lichten. Het recht op pensioenverevening vervalt dus niet. Er zijn pensioenuitvoerders die nog wel bereid zijn om, na het verstrijken van de termijn, mee te werken aan de gesplitste uitbetaling. Zij zijn hiertoe dan echter niet meer verplicht.

Nieuwe wetgeving

In 2022 wordt de wet aangepast. Het mededelingsformulier wordt dan overbodig. Alleen als ex-partners afwijken van de wettelijke verdeling van pensioenrechten moeten die binnen 6 maanden na scheiding worden doorgeven aan de pensioenuitvoerder. Die nieuwe wetgeving ziet echter alleen op nieuwe gevallen en heeft geen terugwerkende kracht.

Ben je gescheiden of ga je scheiden? Controleer altijd of de pensioenuitvoerder op de hoogte gesteld moet worden.

Contact

Heeft u vragen over pensioenverevening, neem dan contact op met mr Anneloes van Tuijn.

Lara Boeyink