Als ouders uit elkaar gaan moeten afspraken gemaakt worden over de verdeling van de zorg voor de kinderen. Soms lukt het ouders niet om samen afspraken te maken en legt de rechtbank een zorgregeling vast. Soms veranderen de omstandigheden en wil één van de ouders de omgangsregeling wijzigen.

Wanneer

Wanneer kan je verzoeken om een wijziging van de omgangsregeling?

Als de omstandigheden veranderd zijn. Bijvoorbeeld als de behoefte van je kind veranderd is. Omdat je kind ouder is geworden of van school is gewisseld bijvoorbeeld. Misschien zijn ouders verhuisd of is de werksituatie van (een van) de ouders veranderd. Of één van de ouders houdt zich niet aan de gemaakte afspraken. Er zijn allerlei omstandigheden te bedenken die een grond zouden kunnen vormen voor een verzoek tot wijziging van de omgangsregeling.

Hoe

Een omgangsregeling veranderen kan in onderling overleg. Hulp van een mediator kan helpen om tot afspraken te komen en deze vast te leggen. Een mediator zorgt dat de wensen en zorgen van beide ouders meegenomen worden in het proces. Als de andere ouder niet openstaat voor mediation en geen wijziging van de omgangsregeling wil, kan je een verzoek tot wijziging voorleggen aan de rechtbank. Een advocaat dient dan een verzoek tot wijziging in.

Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat een wijziging van de zorgregeling doorgaans ook gevolgen heeft voor de hoogte van de kinderalimentatie. Een herberekening van de kinderalimentatie zal doorgaans ook worden gemaakt.

Contact

Heeft u vragen over wijziging van de omgangsregeling en/of kinderalimentatie, neem dan gerust contact op.

Anneloes van Tuijn