Naarmate de lente haar intrede maakt, breekt voor vele het moment aan om te beginnen met de planning voor de zomervakantie. Als je wilt reizen met de kinderen en er is een andere ouder met gezag die niet mee gaat, moet de thuisblijvende ouder(s) een toestemmingsverklaring tekenen. Het is belangrijk om dit ruim van tevoren aan de thuisblijvende ouder te vragen. Doorgaans wordt door middel van het tekenen van het toestemmingsformulier de benodigde toestemming verkregen.

Het komt voor dat de thuisblijvende ouder niet mee wil werken aan het verlenen van toestemming. Mocht je ex-partner weigeren om op een redelijk verzoek tot vakantie toestemming te verlenen, dan kan je een procedure starten. Er wordt de rechter dan verzocht vervangende toestemming te verlenen voor die vakantie.

Overwegingen rechter

De rechter heeft meerdere toetsingsgronden voor het verlenen van vervangende toestemming voor een vakantie. In een uitspraak van rechtbank Zeeland-West-Brabant is uiteengezet dat onder andere rekening gehouden moet worden met het risico van ontvoering. Ook zal de rechter kijken naar de veiligheid van de bestemming. Om een inschatting te maken van de veiligheid van een bestemming, is het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken een goede graadmeter.

De rechter zal vervangende toestemming verlenen, als blijkt dat de vakantie met de kinderen op een aanvaardbaar moment plaatsvindt, op een veilige plek en dat zij ook weer terug zullen keren. Het is van belang dat je jouw beweegredenen voldoende motiveert. De thuisblijvende ouder kan redenen aanbrengen waarom geen toestemming zou moeten worden verleend. Hoe sterker de onderbouwing, hoe groter de kans van slagen.

Eenhoofdig gezag

In het geval dat je eenhoofdig gezag hebt, hoef je géén toestemming te vragen aan je ex-partner. Het enkele feit dat een kind is erkent, verandert daar niets aan. Het gaat om het gezag. Het kan handig zijn om recent uittreksels uit het gezagsregister betreffende het kind mee op reis te nemen en eventueel een geboorteakte van de gemeente.

Tóch reizen zonder toestemming

Een belangrijke kanttekening; wees bewust van de gevolgen van het reizen naar het buitenland zonder toestemming. Reis je zonder toestemming van de ’thuisblijvende’ ouder én zonder vervangende toestemming van de rechter met de minderjarige naar het buitenland, kan dit gezien worden als internationale kinderontvoering.

Een procedure bij de rechter neemt altijd enige tijd in beslag. Het is belangrijk om tijdig de toestemming voor vakantie aan te vragen bij de andere ouder. Als de andere ouder weigert toestemming te geven, is er nog voldoende tijd om toestemming aan de rechter te vragen.

Mocht je vragen hebben over vervangende toestemming, neem dan gerust contact op

Anneloes van Tuijn