Regelmatig krijg ik de vraag of een ouder in aanmerking kan komen voor een inkomensafhankelijke combinatiekorting bij co-ouderschap. Wie voor IACK in aanmerking wil komen moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het kind moet jonger zijn dan 12 aan het begin van het kalenderjaar en dat jaar minimaal zes maanden op hetzelfde adres ingeschreven staan. Als de betreffende ouder een fiscaal partner had, moet het inkomen van de ouder lager zijn dan het inkomen van die partner.

Co-ouderschap

Een kind kan maar op één adres ingeschreven staan. Toch kunnen ouders bij co-ouderschap soms aanspraak maken op de IACK. Het kind moet volgens de wet “tot het huishouden behoren”. De wetgever heeft dat begrip ingevuld als “doorgaans ten minste drie gehele dagen per week”.

Op 13 maart 2020 deed de Hoge Raad een uitspraak. De Hoge Raad gaf aan dat een ouder in aanmerking komt voor IACK als de zorg voor de kinderen wordt verdeeld in een terugkerend ritme waarbij de kinderen ten minste drie gehele dagen per week in beide huishoudens verblijven.

Vervolgens ontstonden nieuwe vragen. Wat is een dag? Wat als co-ouderschap later in een kalenderjaar overeengekomen wordt of stopt?

De wet

Op 1 januari 2021 is de wet naar aanleiding van voornoemde uitspraak aangepast. De wetgever geeft aan dat de zorg gelijk verdeeld moet zijn. Dat zijn minimaal 156 gehele dagen per kalenderjaar, maar dagdelen mogen wel opgeteld worden. Er moet sprake zijn van een repeterend ritme en het verblijf mag niet bijkomstig zijn.

De verdeling wordt niet per week beoordeeld, maar per jaar. De 156 dagen per kalenderjaar staat gelijk aan drie dagen per week gedurende 52 weken.

Van een repeterend ritme is sprake als een structureel schema is opgesteld. Volgens de wetgever moeten er minimaal vier afwisselende periodes in een kalenderjaar zijn waarvan een kind in ieder geval twee periodes in elk huishouden doorbrengt.

Het blijft ook bij co-ouders een vereiste dat een kind gedurende ten minste zes maanden in het huishouden verblijft. Een herberekening vindt plaats als het co-ouderschap gedurende het kalenderjaar (uiterlijk vóór 1 juli) tot stand komt of (na 1 juli) eindigt. Dus als ouders op 1 april een co-ouderschap overeen komen en het kind verblijft daarna 157 dagen bij de ene ouder en 118 bij de andere ouder, kunnen beide ouders in aanmerking komen voor IACK. De herberekeningsformule is in dit geval namelijk 275/265*156.

Contact

Heeft u vragen over de inrichting van de zorgregeling voor uw kind, neem dan gerust contact op.

Anneloes van Tuijn