Indexering alimentatie 2024

Met ingang van 1 januari 2024 zullen uitkeringen voor levensonderhoud zoals partner- en kinderalimentatie weer worden verhoogd. In de Staatscourant is het besluit opgenomen dat het percentage voor indexering van alimentatie in 2024 6,2% is.

De wettelijke regeling

Volgens artikel 1:402a Burgerlijk Wetboek stijgt alimentatie jaarlijks. Het gaat zowel om bedragen die door de rechter zijn bepaald maar ook bedragen die op basis van een overeenkomst zijn vastgelegd.

Uitsluiting van de indexering

Dat kan ook anders. Er kunnen redenen zijn om indexering uit te sluiten en een vast bedrag aan te houden. Voor kinderalimentatie kan dat niet, ook niet als de ouders het daarover eens zijn. Het is wel mogelijk de indexering van partneralimentatie uit te sluiten, dat kan in een overeenkomst of via een verzoek aan de rechter. De rechter kan beslissen om de wettelijke indexering geheel of voor een bepaalde tijd uit te sluiten.

In artikel 1:402a Burgerlijk Wetboek staat dat de rechter, die de wettelijke indexering uitsluit, daarbij kan bepalen dat de alimentatie op een andere wijze wordt aangepast.

Contact

Er kunnen redenen zijn om de hoogte van de te betalen alimentatie bij te stellen als sprake is van gewijzigde omstandigheden. Dit kan in een alimentatieovereenkomst en als dat niet lukt middels een rechterlijke uitspraak.

Heeft u vragen over de mogelijkheden om de alimentatie te wijzigen of wilt u advies bij het vastleggen van afspraken over alimentatie, dan kunt u contact met ons opnemen.

Romee Schellekens