Als de keuze om te gaan scheiden eenmaal gemaakt is wat staat je dan te wachten. Een echtscheiding moet altijd worden uitgesproken door een rechter. Maar hoe ziet een echtscheidingsprocedure er eigenlijk uit?

Overleg

Wanneer je samen afspraken kunt maken over de gevolgen van de scheiding, gaat zo’n procedure vaak wat gemakkelijker. Samen maak je, met behulp van een mediator of advocaat, afspraken over de (eventuele) kinderen en de echtscheiding. Die afspraken leg je vast in een ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant. Deze overeenkomsten worden samen met het verzoekschrift tot echtscheiding naar de rechtbank gestuurd.

Als het niet lukt om er samen uit te komen, kun je ook alleen een verzoek doen bij de rechtbank. Je hebt dan wel een advocaat nodig.

Viergesprekken

De meeste mensen willen graag in goed overleg een regeling treffen, maar ook een eigen advocaat die ze advies geeft en opkomt voor hun belangen. Dit kan door middel van een viergesprek. Samen met de advocaten gaan jullie letterlijk aan tafel om tot oplossingen te komen over de punten waarover nog geen overeenstemming bestaat.

Verzoekschrift

De eerste stap in de echtscheidingsprocedure is een verzoek in dienen bij de rechtbank. Alleen een advocaat mag zo’n verzoek indienen. In dit verzoek vraag je aan de rechtbank om de echtscheiding uit te spreken. Je kunt ook andere verzoeken doen. Denk aan regelingen voor de kinderen of alimentatie en de verdeling van gemeenschappelijke goederen.

Wanneer er kinderen betrokken zijn, dan moet het verzoekschrift een ouderschapsplan bevatten. Hierin maken ouders afspraken over hoe ze de zorg en opvoeding willen regelen na de scheiding. In het ouderschapsplan wordt opgenomen bij wie de kinderen ingeschreven staan en hoe de zorg en de kosten (kinderalimentatie) worden verdeeld. Als het ouders echt niet lukt om hierover samen afspraken te maken kunnen ze de rechter vragen om een beslissing.

Wanneer je een verzoekschrift alleen indient, moet een deurwaarder het verzoek betekenen aan de andere echtgenoot. Dit houdt in dat het verzoekschrift wordt overhandigd. Zo weet de rechter zeker dat je ex-partner op de hoogte is van het verzoek. In het exploot van betekening wordt vermeld binnen welke termijn op het verzoek gereageerd mag worden. Die reactie is schriftelijk. Als in het verweer ook verzoeken aan de rechtbank staan moet het worden ingediend door een advocaat.

Zitting

In vrijwel alle echtscheidingen op tegenspraak, dus wanneer een verzoekschrift en een verweerschrift is ingediend, wordt een zitting bepaald. De echtgenoten komen dan met hun advocaten naar de rechtbank. De rechter kan dan vragen stellen aan partijen en zij kunnen hun standpunten nog onderbouwen. Als er kinderen betrokken zijn van 12 jaar of ouder dan worden zij gehoord door de rechter. Ze kunnen dan aangeven wat zij vinden van de verzoeken die door hun ouders zijn ingediend. De rechter neemt die mening mee in zijn beslissing. Het is echter absoluut niet zo dat kinderen van 12+ mogen kiezen.

Beschikking

De rechtbank spreekt de echtscheiding uit en neemt een beslissing over de eventuele andere verzoeken. Dan is de scheiding echter nog niet officieel. Eerst moet de echtscheiding worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand bij de gemeente, waar jullie zijn getrouwd. Die inschrijving moet binnen een termijn van 6 maanden na de echtscheidingsbeschikking gedaan zijn. Als de inschrijving binnen die termijn is gedaan, is de echtscheiding definitief. De datum van inschrijving is de echtscheidingsdatum.

Contact

Heeft u vragen over een echtscheidingsprocedure, neemt u dan gerust contact op.

Anneloes van Tuijn