Bij mediation denken mensen vaak aan scheiden. De mediator begeleidt bij het in kaart brengen van de geschillen en bij de onderhandelingen om tot gezamenlijk gedragen duurzame oplossingen te komen. Bij voorhuwelijkse mediation wordt deze methode preventief ingezet. Je gaat samenwonen, trouwen en krijgt kinderen. Het is goed om stil te staan bij de verwachtingen die jij en je partner hebben. Ook is het verstandig te kijken naar de juridische en financiële consequenties van je keuzes. Is dit werkelijk wat jij en je partner willen bereiken.

Niemand gaat een relatie aan met het idee om uit elkaar te gaan. Toch eindigt meer dan een derde van de huwelijken in scheiding. Bij samenlevers ligt dat percentage nog hoger. Voorhuwelijkse mediation zorgt ervoor dat je weet wat jullie mogelijkheden zijn en welke consequenties bepaalde keuzes hebben tijdens en eventueel na de relatie. Voorhuwelijkse mediation kan van belang zijn tijdens én na je relatie.

Het proces

Jij en je partner gaan onder begeleiding van de mediator in gesprek over de verwachtingen en wensen over en weer. Daarnaast krijg je (juridische) informatie over de mogelijkheden. Wat sluit aan bij jullie wensen? Voor het ene stel is dat samenwonen, voor anderen een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

De mediator helpt (ook gevoelige) onderwerpen bespreekbaar te maken. Hoe denken jullie over het krijgen van kinderen en als je die wilt de invulling van hun ouderschap. Deze gesprekken helpen jullie bijvoorbeeld stil te staan bij de impact van ingrijpende gebeurtenissen en hoe je daarmee om wilt gaan. Dat kan betrekking hebben op keuzes, zoals de start van een onderneming of gebeurtenissen die je overkomen, zoals ziekte. Vervolgens beslissen jullie welke concrete afspraken je met elkaar willen maken.

Het komt vaak voor dat ex-partners strijden over de (stilzwijgende) afspraken die ze met elkaar zouden hebben gemaakt. De een denkt een afspraak te hebben gemaakt en de ander is zich daarvan niet bewust. Dat geeft onzekerheid en kan een oorzaak van strijd vormen. Elke relatievorm heeft zijn eigen kenmerken en consequenties. Partijen leggen met behulp van voorhuwelijkse mediation vast wat ze van elkaar mogen verwachten.

Het proces van voorhuwelijkse mediation maakt je bewust van de verwachtingen van je partner maar ook van je eigen verwachtingen. Dit beperkt het risico dat jullie tijdens het huwelijk of bij scheiding voor onaangename verassingen komen te staan.

Contact

Voorhuwelijkse mediation kan ingezet worden bij alle relatievormen, ook voor samenwoners. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op.

Anneloes van Tuijn