Ouders die het gezamenlijk gezag over de kinderen hebben, moeten samen beslissingen nemen. Dat is zo bij medische beslissingen, schoolkeuzes en bijvoorbeeld als een ouder wil verhuizen met de kinderen. Verhuizen met de kinderen zónder toestemming kan verstrekkende gevolgen hebben.

Ook als de andere ouder geen gezag heeft maar een verhuizing met de kinderen de omgang met de andere ouder ernstig beperkt is toestemming nodig. Bijvoorbeeld wanneer een ouder wil verhuizen met de kinderen naar het buitenland.

Casus

De ouders zijn niet getrouwd (geweest). In 2012 kregen zij een kind. Het gezamenlijk gezag hadden ze laten aantekenen in het gezagsregister. In 2015 gingen de ouders uit elkaar.

Na het verbreken van de relatie van de ouders is een voorlopige zorgregeling tot stand gekomen. De  minderjarige kreeg hoofdverblijf bij moeder en ging twee dagen per week naar vader. Op enig moment is moeder samen met het kind verhuisd. Vader stelt dat hij hiervoor geen toestemming heeft gegeven. Moeder heeft vervolgens vervangende toestemming voor de verhuizing gekregen van de rechtbank.

Vader gaat tegen die uitspraak in hoger beroep bij het Hof Amsterdam. Vader stelt dat moeder, door zonder (vervangende) toestemming te verhuizen, het recht in eigen hand heeft genomen. Vader voert aan dat de rechtbank moeder heeft beloond door haar achteraf vervangende toestemming te verlenen voor het nemen van een dergelijke “onomkeerbare” stap. Dit doet in de ogen van vader afbreuk aan de gelijkwaardige positie van de ouders.

Overweging van het Hof

Uit vaste jurisprudentie blijkt dat het belang van het kind voorop staat maar bij de belangenafweging andere belangen zwaarder kunnen wegen. Alle omstandigheden moeten gewogen worden.

Volgens het hof staat tegenover het belang van de moeder, het zwaarwegend belang van de vader om een volwaardig aandeel van de zorg van zijn kind op zich te nemen. Hij heeft er belang bij zijn rol als gezag dragend ouder volledig uit te kunnen oefenen. Voorts acht het hof het van belang dat het kind in de directe omgeving van de vader opgroeit. Dat vader en kind regelmatig contact met elkaar hebben. Dat is door de verhuizing minder goed mogelijk.

Het Hof vernietigt de beschikking van de rechtbank. Volgens het Hof is het kind voldoende flexibel om weer te kunnen wennen in de oude woonplaats. Het terugverhuizen is volgens het Hof van groter belang dan het handhaven van de huidige leefsituatie.

Terug verhuizen naar de oude woonplaats.

Maar ook wanneer een ouder pas verhuisd na het verkrijgen van toestemming van de rechter bestaat een risico dat terug verhuisd moet worden. Hof Arnhem-Leeuwarden nam een dergelijke beslissing in haar uitspraak.

Als één van de ouders wil verhuizen met de kinderen dan is toestemming van de andere ouder nodig. Is die toestemming er niet dan is het belangrijk te vragen om vervangende toestemming van de rechter.

Anneloes van Tuijn