De indexering alimentatie 2021 is van kracht. Alimentatie bedragen zijn met ingang van 1 januari 2021 weer verhoogd.

Op grond van de wet worden onderhoudsbijdragen (kinder- of partneralimentatie) die bij rechterlijke uitspraak of middels overeenkomst zijn vastgelegd jaarlijks automatisch met een bepaald percentage verhoogd.

Alimentatie bedragen zijn met ingang van 1 januari 2021 weer verhoogd. Het percentage van de wijziging van de alimentaties dat geldt met ingang van 1 januari 2021 is bepaald op 3. Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant.

Het is belangrijk om met de indexering rekening te houden. Dat geldt voor de ontvanger maar ook voor de betaler. Heb je recht op alimentatie dan voorkom je daarmee dat je minder krijgt dan waar je recht op hebt. Als je een alimentatieplicht hebt en niet indexeert kan je na jaren ineens met een hoge vordering geconfronteerd worden.

Zijn geen afwijkende afspraken gemaakt over de indexering, dan is de wettelijke indexering een verplichte verhoging boven op het vastgelegde bedrag. Het is heel eenvoudig online de geïndexeerde alimentatie te berekenen.

Als de rechter de alimentatie in een beschikking heeft vastgelegd kan je de indexering, tot zes maanden terug, via het LBIO innen. De kosten hiervoor brengt het LBIO in rekening bij de alimentatieplichtige. Is de achterstand groter dan zes maanden dan kan een deurwaarder de schuld (tot 5 jaar terug) innen.

Is de alimentatieverplichting alleen in een echtscheidingsconvenant of ouderschapsplan vastgelegd maar nog niet in een beschikking van de rechtbank, dan kan het raadzaam zijn om met hulp van een advocaat een verzoekschrift in te dienen om de alimentatie alsnog vast te laten leggen in een beschikking. Het kan ook zo zijn dat de omstandigheden sinds het vastleggen van de hoogte van het bedrag zijn veranderd. Dan is een wijziging mogelijk.

Heeft u vragen over alimentatie of indexering, neem dan gerust contact op.

Mr Anneloes van Tuijn