Soms komt het voor dat ouders met gezamenlijk gezag over de kinderen na een echtscheiding willen verhuizen met hun kind(eren). Het verhuizen van minderjarige kinderen mag echter niet zomaar. In deze blog staat informatie over vervangende toestemming bij een verhuizing.

Wat is gezamenlijk gezag?

Ouders die gezamenlijk gezag hebben over een kind zijn samen verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. Het kan voorkomen dat een van de ouders wil verhuizen. Omdat er sprake is van gezamenlijk gezag moet de andere ouder toestemming geven voor de verhuizing. Wordt deze toestemming niet gegeven? Dan kan je bij de rechter vervangende toestemming verzoeken.

Wat is vervangende toestemming?

Wanneer de (ex)partner geen toestemming geeft voor de verhuizing kan het geschil worden voorgelegd aan de rechter. Dit kan op grond van artikel 1:253a lid 1 BW. De rechter wordt dan verzocht om vervangende toestemming te verlenen voor de voorgenomen verhuizing. Om vervangende toestemming te krijgen dient er een verzoekschrift door een advocaat te worden ingediend bij de rechtbank.

Beoordeling van de rechter

De Hoge Raad heeft op 25 april 2008 (ECLI:NL:HR:2008:BC5901) uitspraak gedaan. In deze uitspraak overweegt de Hoge Raad dat het belang van de minderjarige bij geschillen over gezamenlijke gezagsuitoefening altijd zwaarder weegt dan elk ander belang. Verder werd geoordeeld dat de rechter in een dusdanig geval een aantal criteria in acht moet nemen.  Deze criteria staan bekend als de verhuiscriteria. Er wordt onder andere rekening gehouden met de noodzaak om te verhuizen, de mate waarin de verhuizing is bedacht en voorbereid en de geboden alternatieven om de gevolgen voor de andere ouder te compenseren.

Afwijzing door de rechter

In een uitspraak van 9 maart 2023 (ECLI:NL:RBZWB:2023:1765) heeft de rechter een verzoek voor vervangende toestemming voor verhuizing afgewezen. De moeder wilde met haar minderjarige kind verhuizen naar een locatie binnen 15 km van hun huidige woonplaats. Daarnaast verzocht moeder ook om inschrijving in een nieuwe gemeente. De rechter heeft na belangenafweging geoordeeld dat de noodzaak voor de verhuizing ontbrak. Daarnaast blijkt er onvoldoende financiële noodzaak voor de verhuizing. Verder oordeelde de rechtbank ook dat de vrouw de verhuizing niet goed had doordacht of voorbereid nu er geen concreet plan is opgesteld voor de verhuizing. De vrouw had ook geen enkel onderzoek gedaan naar een geschikte basisschool voor haar minderjarige kind. Tot slot acht de rechtbank dat het voor het minderjarige kind het meest in zijn belang is om te blijven wonen in zijn originele woonplaats. Daar is hij geworteld, heeft hij zijn vriendjes en netwerk, maar ook zijn vader.

Toezegging door de rechter

In een recente uitspraak van 18 augustus 2023 (ECLI:NL:GHDHA:2023:1624) heeft de rechter vervangende toestemming in hoger beroep verleend. De moeder verzocht het hof toestemming te verlenen voor het verhuizen en inschrijven van haar kind op een middelbare school. De rechter oordeelde dat de moeder de verhuizing goed had doordacht en ruim van tevoren heeft voorbereid. Daarnaast werd de zorgregeling met vader niet langer nagekomen. De minderjarige stond eveneens open voor de verhuizing.

Contact

Uit het bovenstaande blijkt dat de rechter dus zowel positief als negatief beslist op een verzoek tot vervangende toestemming voor een verhuizing. Heeft u een soortgelijk probleem? Neem dan contact met ons op!

Lisa Boeije