Verknochte schadevergoeding

Een van de uitzonderingen op het beginsel van de gemeenschap van goederen, is de verknochte schadevergoeding. Verkochte goederen vallen buiten de gemeenschap. Deze blijven bij echtscheiding privévermogen. Bij de voltrekking van een huwelijk, zonder huwelijkse voorwaarden, ontstaat van rechtswege een beperkte gemeenschap van goederen (sinds 2018). Voor de inwerkingtreding van de huidige wet vielen alle [...]