De periode nadat de beslissing om te scheiden is genomen, is vaak chaotisch en emotioneel. Verdriet, teleurstelling, woede en frustratie voeren de boventoon. Je twijfelt over welke beslissingen je (moet) nemen. Willen we wel uit elkaar, wat is het beste voor onze kinderen en waar ben ik straks in financieel opzicht aan toe. Scheiden via mediation kan houvast en sturing bieden. Het zorgt ervoor, dat je beter in kunt schatten hoe je er straks voor staat en je geen onbezonnen beslissingen neemt.

Het is voor beide partijen van belang om op een goede en respectvolle manier uit elkaar te gaan. Zeker als je samen kinderen hebt. Des te eerder kan je je richten op de toekomst.

Mediation

Scheiden doe je samen, hoe vreemd dat ook klinkt. Een deskundige scheidingsmediator of familierechtadvocaat kan je hierin bijstaan en adviseren. Het idee is dat er ongeveer twee tot vijf bijeenkomsten plaatsvinden. Tijdens die bijeenkomsten bespreken jullie alle zaken die betrekking hebben op de scheiding. De gemaakte afspraken leggen jullie vast in een echtscheidingsconvenant en eventueel een ouderschapsplan, als er kinderen zijn. Daarna stuur ik het verzoek tot echtscheiding aan de rechtbank. Ten slotte verzoek ik de gemeente om de beschikking van de rechtbank in te schrijven. De dag van die inschrijving is de echtscheidingsdatum.

Scheiden via mediation is vaak sneller en goedkoper dan een procedure waarbij voormalig partners lijnrecht tegenover elkaar staan. Daarnaast is men meestal meer tevreden met het resultaat van een mediation dan bij een beslissing van de rechter. Niet in de laatste plaats is het een prettig idee dat je in je rol als ouder in staat bent samen beslissingen te nemen waarbij de belangen van de kinderen voorop staan.

Contact

Overwegen jullie een mediation traject in te gaan, neem dan contact op voor meer informatie of een kennismaking.

Anneloes van Tuijn