Veel woningbouwverenigingen verhuren hun woningen met de voorwaarde dat de huurder zijn hoofdverblijf in de huurwoning moet hebben. Deze voorwaarde wordt vaak opgenomen in de huurovereenkomst zelf en/of in de algemene voorwaarden. Als huurder moet je de woning dus daadwerkelijk gebruiken. Laat de woning niet te lang leeg staan, want dan kan de verhuurder ontbinding van de huurovereenkomst vorderen. Maar hoe zit dat wanneer de huurder in de gevangenis zit?

In deze procedure is door de kantonrechter de huurovereenkomst ontbonden. De huurder is veroordeeld tot ontruiming van de woning en tot betaling van een huurschuld. De huurder voldoet vervolgens de huurschuld en gaat in verzet tegen het verstekvonnis.

De rechter in de verzet procedure beslist dat de huurder niet zijn domicilie heeft verloren. Hij kon weliswaar niet in de woning verblijven wegens de voorlopige hechtenis, maar hij heeft daar nog wel zijn adres. Zelfs wanneer de voorlopige hechtenis een langdurig karakter heeft. De rechter vernietigt daarom het eerder afgegeven verstekvonnis. De woningbouwvereniging gaat hiertegen in hoger beroep.

Oordeel Hof

Het Hof overweegt dat het in deze zaak gaat over de vraag of de huurder zijn hoofdverblijf elders heeft gehad door zijn detentie. Volgens het gerechtshof bepaalt niet alleen de intentie van de huurder het antwoord op die vraag. De concrete feiten en omstandigheden rond het gebruik van de woning en rond de leefsituatie van de huurder spelen ook een rol. De huurder heeft door ruim 18 maanden detentie niet zelf in de woning gewoond. De huurder heeft zijn hoofdverblijf ergens anders gehad. Daarnaast neemt het hof in haar beslissing mee, dat de woningbouwvereniging rekening dient te houden met de woning schaarste en wachttijden voor woningzoekenden. Het Hof is van mening dat van de woningbouwvereniging niet kan worden verlangd dat huurwoningen langdurig leeg staan. De huurovereenkomst wordt ontbonden en de huurder wordt veroordeeld tot ontruiming.

Contact

Mocht u vragen hebben over het hoofdverblijf in een huurwoning of over huurrecht in het algemeen, neem dan gerust contact op.

Anneloes van Tuijn