BESTUURSRECHT

Als je het met een beslissing van de overheid niet eens bent dan is het fijn om hulp te krijgen van iemand met kennis van zaken. Immers zonder hulp kan de strijd tussen de individuele burger en de “grote” overheid oneerlijk uitpakken. Met de juiste hulp en kennis krijg je waar je recht op hebt.

Juridische geschillen en de overheid

Heeft de gemeente uw vergunningsaanvraag afgewezen of wilt u juist bezwaar maken tegen een besluit? Ik kan u bijstaan met juridisch advies of bijstand geven in een bezwaar of beroepsprocedure. Het kan voorkomen dat de overheid bij het nemen van een besluit onvoldoende rekening heeft gehouden met jouw belangen. In zaken over het verlenen van vergunningen, subsidies, planschade of handhaving kun je bij mij terecht.

AANDACHT VOOR AL JE BELANGEN

Ik stem mijn advies af op jouw wensen en houd rekening met het belang van het behoud van een goede relatie.

AANDACHT VOOR JOUW BELANGEN

Ik pas mijn advies aan op jouw wensen en belangen en kan je bijstaan in zaken met betrekking tot:

  • vergunningverlening
  • nadeelcompensatie en planschade
  • bestuurlijke boete, last onder dwangsom of last onder bestuursdwang
  • subsidietrajecten