Adoptie is mogelijk door een uitspraak van de rechtbank op verzoek van twee personen. Het kind komt hierdoor in een familierechtelijke betrekking tot deze twee personen. De twee personen worden hierdoor juridisch ouder van het kind. De familierechtelijke betrekking tussen het kind en diens biologische ouders worden hierdoor verbroken.

 

Wetsartikel: Art. 1:227 BW